CUHK.jpg

CUHK - Education Video

Storyboard - Mei Liu, Ling Chan

Character Design - Ling Chan

Illustration -  Gloria Chan, Ling Chan

Animation - Mei Liu

story02_Concept Art_v01
Story4_5_char_guide
Story2_char_guide
Story1_char_guide
Story3_char_guide