CUHK.jpg

CUHK - Education Video

Storyboard - Mei Liu, Ling Chan

Character Design - Ling Chan

Illustration -  Gloria Chan, Ling Chan

Animation - Mei Liu

Act Plus Studio Logo-01.png