RTHK Kyoko.jpg

RTHK - Kyoko

Lead- Gloria Chan

Art Direction - Gloria Chan

Storyboard - Gloria Chan, Mei Liu

Modeling - John Yeung, Mei Liu

Animation - Mei Liu, Sunny Tang

Shading - Ling Chan

Background - Ling Chan

Composition - Mei Liu, Ling Chan

Rigging -  TC Yan