top of page
+.png

​產品故事

Asset 15_4x.png
Asset 26_4x.png

教育工具應用程式

《樂語路社交王》

《樂語路故事列車》

cover.jpg
Asset 22_4x.png
Asset 31_4x.png
Asset 20_4x.png
Asset 31_4x.png
Asset 13_4x.png
林百欣同理心故事館.jpg

互動藝術科技體驗

《細塑今昔 · 智建未來》微型藝術展覽

Untitled-2.jpg

網上展覽

仁濟醫院林百欣中學《同理心故事館》

Asset 28_4x.png
3c7e7c237455481ea13bf465d2a331-1024x573.jpeg
Asset 18_4x.png
Asset 4_4x.png

生涯規劃應用程式

《生涯規劃自我認識遊樂場》

Asset 14_4x.png
錨點 1
bottom of page